Skip links

Адвокатска кантора

Наказателни дела от общ характер

Направете запитване

Адвокат Сребрин Балталиев

Наказателно право

Административно право

Семейно право

Професионален опит:

Сребрин Събев Балталиев

Един от най-добрите адвокати по наказателно право в областта на полицейското разследване в Пловдив – вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив с личен номер 1100170040.

Завършва Академията на МВР в град София.

От 1996 до 2021 г.  работи в системата на МВР като минава през почти всички нива в службата. От 2016 г. до 2021 г. работи на длъжност разследващ полицай при Областна дирекция на МВР – Пловдив, като през този период води досъдебни производства по наказателни дела.

Завършва Право в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Сфери на дейност:

Консултации в областта на наказателното право и процес

Процесуално представителство по наказателни дела

За да бъде благоприятна посоката, в която ще се развие Вашия проблем, е много важен подходът на адвоката още в самото начало. За тази цел, на първата ни среща, ще набележим план за действие в рамките на закона, с който да защитим по най-добрия начин Вашите интереси.

Фазата на досъдебното производство е от особена важност в Наказателния процес, в нея се събират доказателства, определя се състава на престъплението, повдига се обвинение и се поставят основите на наказателното производство. Затова включването на опитен адвокат в самото начало на процесуално-следствените действия е от особена важност за защитата на Вашите интереси.

Добрият адвокат, който има опит в наказателно-правната материя, трябва да има визия за насоката на делото и правните последици, които биха могли да настъпят. Анализирайки всички факти и обстоятелства, събрани по досъдебното производство, той трябва да осигури максимална законова защита на своя клиент, а именно – опровергаване тезата на обвинението, а когато това е невъзможно – сключване на благоприятно споразумение с прокуратурата при условията на чл.381 от НПК, при наличие на предпоставки за това.

Един от най добрите адвокати по наказателно право в областта на полицейското разследване в Пловдив

Адвокатска кантора в Пловдив

Call Now Button