Skip links

Адвокатска кантора

Наказателни дела от общ характер

Направете запитване

Адвокат Сребрин Балталиев

Наказателно право

Административно право

Семейно право

Професионален опит:

Работил в системата на МВР от 1996 до 2021г. минавайки през почти всички нива в службата. От 2016г. до 2021г. работил на длъжност- разследващ полицай при ОД на МВР гр.Пловдив, като през този период води досъдебни производства по голям брой престъпления от Наказателният кодекс.
Вписан като адвокат в Адвокатска колегия Пловдив с личен номер 1100170040.

Образование:
1. Завършва Академия на МВР гр.София.
2. Завършва специалност право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – магистър.

Важно е , още в самото начало на вашият проблем нещата да тръгнат в правилна и благоприятна за вас посока.За тази цел, на първата ни среща ще набележим план за действие в рамките на закона , с който да защитим по най-добрият начин вашите интереси.

Фазата на Досъдебното производство е от особена важност в Наказателният процес, в нея се събират доказателства, определя се състава на престъплението ,повдига се обвинение и се поставят основите на Наказателното производство. Именно поради това, включването на опитен адвокат в самото начало на процесуално следствените действия е от особена важност за защитата на вашите интереси.

Добрият адвокат работил с наказателно-правна материя, трябва да има визия за насоката на делото и правните последици които биха могли да настъпят.Анализирайки всички факти и обстоятелста събрани по досъдебното производство, той трябва да осигури максимална законова защита на своя клиент, а именно- опровергаване тезата на обвинението , а когато това е невъзможно сключване на благоприятно споразумение с прокуратурата при условията на чл.381 от НПК, при наличие на предпоставки за това.

Един от най добрите адвокати по наказателно право в областта на полицейското разследване в Пловдив

Адвокатска кантора в Пловдив

Call Now Button