Skip links

Адвокатска кантора

Наказателно право

Направете запитване

Адвокат Сребрин Балталиев

Наказателно право

Административно право

Семейно право

Наказателно право

В случай на престъпление, обществените отношения се регулират чрез наказателното право, чиито функции са да санкционират или оправдаят лицата, които са привлечени в наказателния процес.

Действията в процеса са установяване на заподозрения, привличането му в качеството му на обвиняем по досъдебно производство, както и последващата му защита.

Ако се нуждаете от добър и доверен адвокат по наказателно право, адвокат Сребрин Балталиев  има богат опит в областта на наказателното право и процес.

Можете да разчитате на неговия професионален подход при защита интересите на клиентите си, коректност и спазване на адвокатската тайна.

Ще получите навременна и квалифицирана правна помощ във връзка с образувани наказателни производства, защита на обвиняеми и пострадали, съдействие в досъсебното производство и участие, защита в съдебно производство при задържане на заподозрения, защита пред съд по мерки за неотклонение, защита при извършване на процесуални действия по разследване, защита на подсъдимия и частния обвинител в съдебното производство, заличаване на криминална регистрация.

Адвокатска кантора в Пловдив

Call Now Button